El portal del comerciant

Noticies

 • 25 febrer 2018
  EL DIUMENGES AL MERCAT

  El día 25 de febrero, es un día importante para el Mercat de L´Almara.

  Més informació
 • 20 febrer 2018
  AJUDES DESTINADES AL PROGRAMA DE FOMENT DEL TREBALL AUTÒNOM

  Des de la regidoria de Promoció Econòmica i Comerç informa que s'ha publicat la convocatòria d'ajudes destinades al Programa de Foment de treball autònom per a l'exercici 2018.

  Ajuda: renda de subsistència d'entre 2.500 € i 4.000 € a les persones aturades que accedeixen a la seva ocupació com a personal treballador autònom o per compte propi en projectes innovadors

  Beneficiàries: persones aturades que es constitueixin en personal treballador autònom o per compte propi (excloses les persones sòcies de societats mercantils, cooperatives, societats civils i societats laborals, comunitats de béns i personal autònom col·laborador)

  El termini de finalització de sol·licituds és el  1 d'octubre de 2018

  Para més informació pot consultar l'enllaç de l'ajuda: +info

  Para qualsevol dubte o consulta pot contactar amb nosaltres mitjançant el telèfon 965766250 o al correu adl@ondara.org

   

  Més informació
 • 20 febrer 2018
  PERSONES GUANYADORES DEL SORTEIG DELS ENAMORATS
  Més informació
 • 19 febrer 2018
  MODIFICACIÓ LLEI DE COMERÇ: HORARIS COMERCIALS

  publicació al DOGV

  Més informació
 • 19 febrer 2018
  Higiene en Venda no Sedentaria

  La guia és un document d'autocontrol per a complir els requisits d'higiene necessaris en carpes, parades o vehicles de venda ambulant

  REDACCIÓ

  La directora general de Salut Pública, Ana María García, ha presentat a Castelló la nova 'Guia de pràctiques correctes d'higiene per a la venda i preparació d'aliments en mercats no sedentaris', elaborada en col·laboració amb la Federació Valenciana de Municipis i províncies (FVMP).

  La Guia s'ha presentat en el Centre de Turisme de Castelló amb ponents de la Direcció General de Salut Pública i de la FVMP, que han explicat les característiques de la nova publicació i han respost a les preguntes plantejades pels assistents. La Guia es presentarà també a Alacant (20 febrer) i en València (27 febrer).

  L'eficàcia en la protecció de la salut, i, específicament, en la protecció del dret a consumir aliments segurs i saludables, està íntimament relacionada amb l'esforç de coordinació i cooperació entre òrgans de l'administració amb competències en esta matèria.

  La finalitat de la Guia és proporcionar als titulars dels llocs de venda no sedentaris (carpes o parades, i vehicles de venda ambulant) un document d'autocontrol que permeta complir amb els requisits d'higiene necessaris per a aconseguir un alt grau de seguretat en els aliments que comercialitzen.

  Igualment el document pretén servir de referència i facilitar als ajuntaments la informació necessària sobre els requisits generals i d'ubicació d'este tipus de mercats així com dels requisits específics que han de complir els venedors, per a garantir el compliment de la normativa alimentària vigent.

  Una guia amb 8 grans blocs

  La Guia s'estructura en 8 blocs temàtics que comencen amb els requisits generals que han de complir els emplaçaments, instal·lacions, equips, utensilis dels llocs de venda dedicats al subministrament d'aliments en venda no sedentària. La Guia establix les condicions higiènic sanitàries generals sobre la ubicació i els llocs de venda. Destaca que han de complir les normes de general compliment, així com les establides en l'ordenança municipal. Les condicions es compliran sempre, independentment que la venda es realitze en una instal·lació desmuntable (carpes, parades...), com per mitjà de vehicles de venda ambulant.

  El segon apartat està dedicat als prerequisits d'higiene que inclouen el control d'aigua, de la neteja i desinfecció, control de matèries primeres, de residus, així com el control de la cadena de fred.

  El manteniment d'unes bones pràctiques d'higiene i manipulació al llarg de la cadena alimentària és fonamental per a garantir la seguretat dels productes. Per eixa raó, la Guia dedica un bloc temàtic a les bones pràctiques d'higiene i manipulació d'aliments. És fonamental que el manipulador del producte mantinga una correcta higiene personal per a evitar ser un focus de contaminació per als aliments. A més, totes les persones que manipulen productes alimentaris han de tindre formació en qüestions d'higiene alimentària.

  Control d'al·lèrgens

  Així mateix la Guia presta especial atenció al control dels al·lèrgens, ja que la ingestió de certs aliments pot provocar reaccions adverses en un xicotet percentatge de la població. Per a evitar estes situacions és imprescindible que en la informació que arriba al consumidor estiguen clarament identificats els al·lèrgens i els seus derivats per a previndre sobre el seu consum.

  La majoria de les reaccions adverses són de tipus al·lèrgic o intoleràncies alimentàries. Per això bressolat el producte elaborat porte entre els seus ingredients un al·lergen, ha d'informar-se el consumidor en l'etiquetatge. Alguns exemples d'al·lèrgens són: cereals que contenen gluten, ous, llet, crustacis i mol·luscos, peix, soja, cacauets o sèsam.

  D'altra banda, per a evitar la presència d'al·lèrgens en aliments que no els contenen, és imprescindible tindre en compte el risc de contaminació encreuada, és a dir, la possibilitat que un aliment (en la composició del qual no s'inclou este al·lergen) es contamine per estar en contacte de forma no intencionada amb un al·lergen o traça del mateix.

  Informació al consumidor i etiquetatge

  La venda no sedentària de productes alimentaris es realitza de distintes formes depenent de la naturalesa dels productes. La Guia resumix la informació obligatòria i etiquetes que han d'incloure tant els productes envasats com els productes no envasaments.

  El document descriu també els requisits higiènic sanitaris específics per a distints productes com a mel, ous, caragols, saladures, productes carnis, llet i productes lactis, fruites seques i llegums, confitats (olives, cogombrets, etc.) i espècies.

  Venda de productes ecològics

  En el mercat es poden vendre productes ecològics envasaments i etiquetatges llestos per al consumidor final, elaborats per empreses controlades i certificades. El Comité d'Agricultura Ecològica de la Comunitat Valenciana és l'autoritat de control i certificació, organisme públic que inspecciona i certifica els productes ecològics en la Comunitat Valenciana.

  Tal com destaca la Guia, un agricultor o elaborador exclusiu de productes ecològics, controlat i certificat per la CAEV, pot vendre en el mercat la seua pròpia producció. A més, estos productors o elaboradors disposen d'un certificat emés per la CAEV que ha d'estar visible per al consumidor en el lloc de venda.

  Finalment, la Guia destaca els requisits relatius a la documentació i control dels mercats per part dels ajuntaments ja que cada consistori ha de regular per mitjà d'ordenança municipal la venda no sedentària en el seu terme municipal, d'acord amb la legislació vigent.

  Presentació de la Guia a Alacant i València

  La 'Guia de pràctiques correctes d'higiene per a la venda i preparació d'aliments en mercats no sedentaris' es presentarà el 20 de febrer a Alacant (Saló d'Actes de l'Edifici Municipal Puerta Ferrisa) i el 27 de febrer el València (Saló d'Actes de la Direcció General de Salut Pública).

  L'assistència al curs de presentació és gratuïta i inclou la documentació. En cas de necessitar certificat d'assistència, es notificarà a l'organització.

  La Guia està disponible en l'enllaç següent: http://publicaciones.Sant.Gva.es/publicacions/documents/V-3244-2017_C_web.pdf

  Font: EL PERIÒDIC D'ACÍ

  Més informació
 • 16 febrer 2018
  REUNIÓ HOSTALERIA DE PICANYA

  Les persones representants del sector de l'hostaleria de Picanya es van reunir el passat dia 7 de febrer per a iniciar els preparatius de la propera PIcanyam que tindrà lloc els dies 23, 24 i 25 de març.

  Dimecres 14 de febrer es pot tramitar la inscripció a l'Ajuntament i la setmana del 19 al 23 s'inicia la preparació de la campanya publicitària amb la ronda de fotografies de totes les tapes participants.

   

  Més informació
 • 16 febrer 2018
  ELDA. CONCURSO DE IDEAS TECNOLÓGICAS PARA EL COMERCIO MINORISTA

  La Secretaría de Estado de Comercio del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad en colaboración con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), y el Banco Santander presentan la primera Edición del “Concurso de ideas para generar soluciones tecnológicas para el comercio minorista”, destinado a generar soluciones innovadoras, de base tecnológica, en los procesos propios de la actividad comercial, abordando el reto de la transformación digital.

  El objetivo del Concurso es el desarrollo de software, hardware o sensoring aplicable a negocios propios de la actividad comercial minorista. Las soluciones han de ser incorporables en cualquiera de los procesos propios de la actividad comercial minorista.

  • Procesos internos (de compras, ordenación de stocks, uso de la información, almacenamiento de información, etc.).
  • Procesos externos que interrelacionen al comerciante con el consumidor final, incorporando nuevas tecnologías que mejoren la experiencia de compra.
  • Facilitar la incorporación de los comercios a un MarketPlace. 

  Cada idea premiada recibirá 750 euros y la que quede en primer lugar será premiada con 1.500 euros. 

  Los interesados en participar en el presente concurso deberán presentar una solicitud de participación que incluirá la propuesta/idea, de conformidad con los requisitos establecidos en el DOCUMENTO DE LAS BASES DEL CONCURSO. La fecha límite para la presentación será el 8 de abril de 2018.

  Solicitud de Incripción, pinche AQUÍ.

  Presentación de la idea o proyecto, pinche AQUÍ.

  Bases reguladoras, pinche AQUÍ.

  Para más información pinche AQUÍ.

  Para cualquier aclaración o información adicional que requieran pueden contactar con la FEMP: E-mail: prodriguez@femp.es Tel.: 91 364 3700 (preguntar por Paulino Rodríguez Becedas).

  -------------------------

  La presente información tiene exclusivamente carácter ilustrativo, por lo que no originará derechos, ni expectativas, ni vinculación en el procedimiento al que se refiere, cuya tramitación se sujetará siempre a las instrucciones específicas. La AFIC de la Concejalía del Área Comercio y Mercados del Excmo. Ayuntamiento de Elda desea que esta información sea de su utilidad.

  Més informació
 • 16 febrer 2018
  Ja es coneixen les persones guanyadores de la campanya ‘Enamora’t comprant a Benissa’
  Més informació
 • 16 febrer 2018
  MES DE LA TARONJA

   

   

  Més informació
 • 15 febrer 2018
  Programa de foment de l’ocupació dirigit a l’emprenedoria.

  De conformitat amb el que es preveu en els articles 17.3.b i 20.8.a
  de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, es
  publica l’extracte de la convocatòria el text complet de la qual pot consultar-
  se en la Base de Dades Nacional de Subvencions:
  http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans


  Primer. Beneficiaris i condicions
  Podran ser beneficiàries d’aquesta convocatòria les persones desocupades
  que es constituïsquen en personal treballador autònom o pel
  seu compte.
  Segon. Objecte
  La convocatòria té per objecte la concessió de subvencions per a
  fomentar l’emprenedoria a través del Programa de foment del treball
  autònom, pel qual s’atorga una subvenció en concepte de renda de subsistència
  a les persones desocupades que accedeixen a l’ocupació a través
  de la creació d’activitat empresarial independent, mitjançant el seu
  establiment com a personal treballador autònom o pel seu compte en
  projectes innovadors.
  Tercer. Bases reguladores
  Ordre 18/2017, de 28 de setembre, de la Conselleria d’Economia
  Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s’estableixen
  les bases reguladores del Programa de foment de l’ocupació
  dirigit a l’emprenedoria, publicada en el Diari Oficial de la Generalitat
  Valenciana de 29 de setembre de 2017.
  Quart. Quantia
  1. L’import global màxim estimat per a finançar aquestes subvencions
  serà d’1.650.000 euros, condicionat a l’existència de crèdit adequat
  i suficient en el pressupost del SERVEF per a 2018.
  2. La quantia de la subvenció es determinarà d’acord amb la pertinença
  de la persona sol·licitant en el moment de l’alta com a personal
  autònom a algun dels col·lectius següents:
  a) Persones desocupades en general: 2.500 euros.
  b) Persones desocupades menors de 30 anys o majors de 45 anys:
  3.000 euros.
  c) Persones desocupades amb diversitat funcional: 3.500 euros.
  d) Dones desocupades víctimes de la violència sobre la dona: 4.500
  euros.
  Els imports establits en les lletres a, b i c s’incrementaran en 500
  euros en el cas de les dones.
  Cinqué. Termini de presentació de sol·licituds
  El termini per a la presentació de les sol·licituds s’iniciarà l’endemà
  de la publicació d’aquest extracte en el Diari Oficial de la Generalitat
  Valenciana i finalitzarà l’1 d’octubre de 2018.

  RESOLUCIÓ de 29 de desembre de 2017, del director general del Servei Valencià d’Ocupació i Formació, per la qual es convoquen per a l’exercici 2018 les subvencions destinades al Programa de foment del treball autònom, regulades en l’Ordre 18/2017, de 28 de setembre, de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s’estableixen les bases reguladores del Programa de foment de l’ocupació dirigit a l’emprenedoria.

  Més informació
 • 15 febrer 2018
  Alcoi. Programa de suport al manteniment del treball autònom de dones

  De conformitat amb el que preveuen els articles 17.3.b i 20.8.a de
  la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, es publica
  l’extracte de la convocatòria el text complet de la qual pot consultar-se
  en la Base de Dades Nacionals de Subvencions,
  http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans


  Primer. Beneficiaris i condicions
  Podran ser beneficiàries d’aquesta convocatòria les dones treballadores
  autònomes embarassades o en procés d’adopció.
  Segon. Objecte
  La convocatòria té per objecte la concessió de subvencions per a
  fomentar l’emprenedoria a través del programa de suport al manteniment
  del treball autònom de dones, pel qual s’atorga una subvenció per
  la contractació de persones desempleades que efectuen dones autònomes
  embarassades o en procés d’adopció, a fi que puguen transferir-los
  el coneixement necessari que possibilite el manteniment de l’activitat
  durant la baixa maternal.
  Tercer. Bases reguladores
  Ordre 18/2017, de 28 de setembre, de la Conselleria d’Economia
  Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s’estableixen
  les bases reguladores del programa de foment d’ocupació dirigit a
  l’emprenedoria, publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana
  de 29 de setembre de 2017.
  Quart. Quantia
  1. L’import global màxim estimat per a finançar aquestes subvencions
  serà de 300.000 euros, condicionat a l’existència de crèdit adequat
  i suficient en el pressupost del SERVEF per a 2018.
  2. La quantia de la subvenció ascendirà a 1500 euros per al cas de
  contractes temporals a jornada completa de com a mínim tres mesos de
  durada; en el cas de contractes temporals a jornada completa de com
  a mínim sis mesos de durada: 3500 euros. Els imports indicats s’incrementaran
  en 500 euros si es contracta a una persona amb diversitat
  funcional o a una dona. Els contractes a temps parcial de com a mínim
  trenta hores setmanals resultaran subvencionables, amb reducció proporcional
  de la quantia de l’ajuda.
  Cinqué. Termini de presentació de sol·licituds
  El termini per a la presentació de les sol·licituds s’iniciarà l’endemà
  de la publicació d’aquest extracte en el Diari Oficial de la Generalitat
  Valenciana i finalitzarà l’1 d’octubre de 2018.

  RESOLUCIÓ de 29 de desembre de 2017, del director general del Servei Valencià d’Ocupació i Formació, per la qual es convoquen, per a l’exercici 2018, les subvencions destinades al programa de suport al manteniment del treball autònom de dones, regulades en l’Ordre 18/2017, de 28 de setembre, de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s’estableixen les bases reguladores del programa de foment de l’ocupació dirigit a l’emprenedoria.

  Més informació
 • 14 febrer 2018
  BURJASSOT. El Mercat Municipal L’Almara celebra Sant Valentí sortejant tres sopars en restaurants de Burjassot

  Davant la pròxima arribada d’una data celebrada per moltes persones, la del 14 febrer, Sant Valentí, el Mercat Municipal L’Almara ha llançat una nova campanya amb la qual vol premiar als seus clients, facilitant-los la celebració del Dia dels Enamorats. Així, durant els pròxims dies, les persones que compren en les diferents parades del Mercat Municipal rebran un tiquet, que hauran d’introduir en l’urna situada en les instal·lacions del mercat, i que els servirà per a poder participar en el sorteig de tres sopars per a dues persones, valorats en 50 euros, per a gastar en diferents restaurants de Burjassot. El sorteig d’aquests premis tindrà lloc el mateix dia de Sant Valentí, el 14 de febrer a les 12h, en el Mercat de l’Almara. Els sopars podran gaudir-se tant el divendres 16 com el diumenge 17 de febrer. La campanya “Cupido compra en el Mercat de Burjassot” ha sigut impulsada per la regidoria de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Burjassot, que dirigeix Roc Senent, a través de CEMEF i amb la col·laboració de CODEMER.

  Més informació
 • 14 febrer 2018
  ecommerce tour

  Aconsegueix la teua entrada ací

  El pròxim 28 de febrer se celebrarà la segona edició de l'Ecommerce Tour: València 2018, esdeveniment a què ja van assistir l'any passat en la capital del Túria més de 400 persones per a conéixer les tendències més importants en comerç electrònic, logística ecommerce, transformació digital, email màrqueting i omnicanalitat.

  Escoltarem els casos d'èxit de transformació digital de gegants com Hasbro, Energy Sistem; l'èxit d'una marca de nínxol gràcies a internet com Pàdel nostre; casos d'èxit locals com La Botiga de Valentina o D.Franklin. Des de Madrid arriba Muroexe, la marca de calçat per a jóvens que està consolidant-se en el mercat nacional i internacional. A més, en l'agenda també escoltarem estratègies d'optimització logística per a ecommerce; consells per a optimitzar les vendes a través de la nostra ferramenta d'email màrqueting; com traure-li el màxim profit a les xarxes d'afiliació; consells de SEU en plataformes com Amazon de la mà del gran Jordi Ordóñez… i molt més!!

  Més informació
 • 13 febrer 2018
  Obert el plaç per informació pùblica i al·legacions al nou projecte Mercats Excel·lents

  Anunci publicat al DOGV

   

  Informació pública de l’obertura del tràmit d’audiència sobre un projecte d’ordre per la qual es convoca i regula el procediment de concessió de reconeixement d’eficiència i excel·lència de mercats municipals de la Comunitat Valenciana: Mercats Excel·lents. [2018/1289]

   

  A fi de donar publicitat al projecte d’ordre d’aquesta conselleria, per la qual es convoca i regula el procediment de concessió de reconeixement d’eficiència i excel·lència de mercats municipals de la Comunitat Valenciana: Mercats Excel·lents, i de conformitat amb el que preveu l’article 52 del Decret 24/2009, de 13 de gener, del Consell, sobre la forma, l’estructura i el procediment d’elaboració dels projectes normatius de la Generalitat, l’expedient se sotmetrà a informació pública, per un termini de 15 dies hàbils, perquè les persones interessades puguen al·legar el que consideren oportú al projecte d’ordre.

   

  L’expedient podrà consultar-se en dies hàbils en les dependències de la Direcció General de Comerç i Consum en la ciutat administrativa 9 d’Octubre, Democràcia, 77, torre 2, en horari de matí de 09.00 a 14.00 hores, de dilluns a divendres. El text del projecte d’ordre estarà també disponible per a la seua consulta en la pàgina web de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, en el següent enllaç:

  http://www.indi.gva.es/ca/audiencia-publica/procesos-abiertos

   

  Les al·legacions o suggeriments aniran dirigides a la Direcció General de Comerç i Consum, havent d’entregar-se per escrit, fent constar el nom, cognoms, DNI/NIF i domicili o bé adreça electrònica de l’interessat, si eixe és el mitjà triat als efectes de comunicacions, podent ser presentades en els llocs indicats en el paràgraf anterior o en qualsevol dels previstos en l’article 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

   

  València, 5 de febrer de 2018.– El director general de Comerç i Consum: Natxo Costa Pina.

  Més informació
 • 13 febrer 2018
  La iniciativa ‘Stock Fora’ torna a la nostra ciutat

  La iniciativa ‘Stock Fora’ torna a la nostra ciutat i amb ella la gran oportunitat d’adquirir una àmplia gamma de productes al millor preu. Serà els dies 2, 3 i 4 de març a l’espai Àgora, on 15 negocis adscrits a la Federació de Comerç presentaran gènere de la passada temporada a preus rebaixats. Els horaris són els següents:

   -Divendres 2: 17-21 hores.

  -Dissabte 3: 10-14 i 17-21 hores.

  -Diumenge 4: 10-14.30 hores.

  Més enllà de l’oferta comercial, Diamante y Rubí Títeres y Animaciones ens portarà una modalitat de teatre anomenada Lambe Lambe, originaria de Brasil i que ha sigut representada a l’estat espanyol en comptades ocasions.

  La regidora de Comerç, Vansesa Moltó, ha presentat la iniciativa en companyia del president de la Federació de Comerç, Paco Moltó; un representant dels comerços participants, Santi Segura; i en nom de Diamante y Rubí, Alberto Díaz de la Quintana.

  https://www.youtube.com/watch?v=E_SxpKprJtw

  Més informació
 • 13 febrer 2018
  "Fil directe" en el Regidor Rafa Folgado

  Hui, en 'Fil Directe', ens visita el regidor Rafa Folgado. Participa!

   

  Més informació
 • 12 febrer 2018
  BASES I OBERTURA PROCEDIMENT AMPLIACIONS I TRASLATS MERCATS MUNICIPALS
  Més informació
 • 09 febrer 2018
  Balanç Positiu!!!

  FOMENT ECONÒMIC I OCUPACIÓ

  Balanç Positiu!!! L'Ajuntament de Riba-roja l'any  invertix un total de 1.700.000 euros en polítiques d'ocupació dirigides als veïns de Riba- roja, dels quals aproximadament 1.430.000 euros són de subvencions aconseguides del Servef i la resta d'aportació municipal. 
  Este és el major import econòmic que esta entitat hi ha invertit en matèria d'ocupació en més de 10 anys superant quasi el doble de la millor xifra que es va produir l'any .
  #RibaRojaOcpacio

  Més informació
 • 09 febrer 2018
  Continuem en "El Teu comerç a un click"

  Coneix els comerços del teu municipi en un sol click!!! 
  http://ribarrojaturia.comercioscomunitatvalenciana.com/
  Esta setmana hem visitat els següents alguns de Ctra Vilamarxant i de l'Avinguda de la Pau:
  #RibaRojaComerç

  Més informació

 • Pàgina 1 de 414

 • Mostrant del 1 fins al 20 d'un total de 8261 registres

T'interessa

Ajudes 2018

Novetats del portal

Canal YouTube Afic

Consultes on-line

Exposició pública i consultes del PATSECOVA

Festius hàbils per a la pràctica comercial

Seguix-mos a Twitter

Anàlisi i Autodiagnòstics

Actualitat Xarxa Afic

 • ©2018 Generalitat Valenciana.
 • Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball
 • El portal del comerç sostenible