El portal del comerciant

Menú:

Activitats i esdeveniments de la xarxa

CAMPANYA COMERCIAL DE NADAL

Dades bàsiques

Títol: CAMPANYA COMERCIAL DE NADAL
Organisme: MONFORTE DEL CID
Data de inici: 20-12-2019
Data de finalizació: 06-01-2020
Resum: A NADAL COMPRA LOCAL
La campanya està associada a una targeta de fidelizació? NO
La campanya té un contingut benèfic? NO

Classificació

Tipus d'activitat: ANIMACIÓ
Subtipus d'activitat: Campanya d'animació de carrer/zona
Etiquetes: COMERCIO

Mitjans de difusió utilizats

  • Informació en versió local del Portal
  • Informació en web municipal
  • Xarxes socials (Facebook, Twitter, etc)
  • Enviament d'e-mail (butlletins, newsletters, etc)
  • Cartelleria i promoció en punt de venda
  • Missatges WhatsApp

Documents adjunts

Tornar al llistat de campanyes