El portal del comerciant

Mercats municipals

 

Informació pública de l'obertura del tràmit d'audiència sobre un projecte d'ordre per la qual es convoca i regula el procediment de concessió de reconeixement d'eficiència i excel·lència de mercats municipals de la Comunitat Valenciana: Mercats Excel·lents.

(DOGV núm. 8233 de 13.02.2018) Ref. Base de dades 2018/1289

A fi de donar publicitat al projecte d'ordre d'aquesta conselleria, per la qual es convoca i regula el procediment de concessió de reconeixement d'eficiència i excel·lència de mercats municipals de la Comunitat Valenciana: Mercats Excel·lents, i de conformitat amb el que preveu l'article 52 del Decret 24/2009, de 13 de gener, del Consell, sobre la forma, l'estructura i el procediment d'elaboració dels projectes normatius de la Generalitat, l'expedient se sotmetrà a informació pública, per un termini de 15 dies hàbils, perquè les persones interessades puguen al·legar el que consideren oportú al projecte d'ordre.

L'expedient podrà consultar-se en dies hàbils en les dependències de la Direcció General de Comerç i Consum en la ciutat administrativa 9 d'Octubre, Democràcia, 77, torre 2, en horari de matí de 09.00 a 14.00 hores, de dilluns a divendres. El text del projecte d'ordre estarà també disponible per a la seua consulta en la pàgina web de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, en el següent enllaç http://www.indi.gva.es/ca/audiencia-publica/procesos-abiertos.

Les al·legacions o suggeriments aniran dirigides a la Direcció General de Comerç i Consum, havent d'entregar-se per escrit, fent constar el nom, cognoms, DNI/NIF i domicili o bé adreça electrònica de l'interessat, si eixe és el mitjà triat als efectes de comunicacions, podent ser presentades en els llocs indicats en el paràgraf anterior o en qualsevol dels previstos en l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

València, 5 de febrer de 2018.– El director general de Comerç i Consum: Natxo Costa Pina.

T'interessa

Ajudes 2018

Novetats del portal

Canal YouTube Afic

Consultes on-line

Exposició pública i consultes del PATSECOVA

Festius hàbils per a la pràctica comercial

Seguix-mos a Twitter

Anàlisi i Autodiagnòstics

Actualitat Xarxa Afic

  • ©2018 Generalitat Valenciana.
  • Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball
  • El portal del comerç sostenible