El portal del comerciant
Amb el suport de Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball

Menú:

Qué és la Xarxa Afic

La xarxa d'Agències per al Foment de la Innovació Comercial, coordinada des de la Direcció General de Comerç i Consum de la Conselleria d'Innovació, Industria, Comerç i Turisme, és un instrument pel el qual, la Generalitat Valenciana, en col·laboració amb l'Administració Local, està impulsant el procés de modernització i ordenació del comerç local.

La pròpia estructura descentralitzada de la XARXA AFIC, amb més de 100 agències  ubicades a ajuntaments, mancomunitats i consorcis de la Comunitat Valenciana, ens permet apropar l'actuació administrativa a un alt percentatge dels usuaris, universalitzant-se el servici a través de la col·laboració amb la Federació Valenciana de Municipis i Províncies (FVMP).

Les oficines AFIC, com a interlocutores especialitzades en comerç local, es convertixen en nexe d'unió permanent entre els comerciants, les seues organitzacions representatives i l'Administració.

Igualment, la XARXA AFIC és un component bàsic de cooperació entre l'administració local i autonòmica, la qual cosa permet una actuació coordinada de cara al desenvolupament de polítiques proactives que procuren el desenrotllament de l'activitat comercial local.

Per això la XARXA AFIC, a través del coneixement especialitzat i de les eines adequades, està capacitada per a prestar assessorament i suport tècnic, tant a les pròpies corporacions locals, pel que fa a les decisions que han d'adoptar en relació amb el sector, com al conjunt del teixit comercial de cada localitat, ja siga en els processos de modernització de les PIMES, en la renovació i desenrotllament comercial dels centres urbans, així com en la consolidació d'espais urbans comercials d'ús preferent per als vianants o en la ampliació i reforma de l'estructura física dels equipaments comercials col·lectius.

Qué és la Xarxa Afic (310.1)

T'interessa

Novedades

Retailcheck

Canal YouTube Afic

Exposició pública i consultes del PATSECOVA

Actuacions de la xarxa

Activitats i esdeveniments de la xarxa