El portal del comerciant

Enllaços d'interés

A continuació es mostra una llista amb enllaços a planes web amb informació interessant per a la creació i gestió de projectes empresarials.

Webs generals

http://www.emprendedorxxi.es  programa empredendor de La Caixa

http://www.enlacesemprendedores.es/ Repertori d'enllaços d'interés sobre la cultura emprenedora, casos d'èxit...

http://www.ceei.net Centres Europeus d'Empreses Innovadores

http://www.ceei-valencia.com/index.php?cm=-1&t=9 Secció "Emprendedurismo" de la web del CEEI de València

http://www.emprenemjunts.gva.es Emprenem Junts: web del Dia de la Persona Emprenedora

http://ceeivalencia.emprenemjunts.es/index.php?op=8&n=1200 Manuals de gestió empresarial a la web del CEEI de València

Webs legislatives

http://www.boe.es
Web d'accés al Boletín Oficial del Estado (BOE)

http://www.docv.gva.es/portal/
Wweb d'accés al Diari Oficial de la Comunitat Valenciana (DOCV)

http://bop.dva.gva.es/bop/drvisapi.dll?miIdioma=C
Butlletí Oficial de la Província de València

http://www.dipcas.es/bopweb Butlletí Oficial de la Província de Castelló

http://seguro.dip-alicante.es/ Butlletí Oficial de la Província d'Alacant

Webs sobre contractació i Seguretat Social

http://www.seg-social.es
Página web de la Seguretat Social: informació sobre afiliació  cotitzacions.

http://www.sepe.es
Institut Nacional d'Ocupació

http://www.mtin.es/es/Guia/entrada.htm
Plana web de la Guia Labora que edita anualment el Ministeri de Treball i Afers Socials

Webs sobre fiscalitat, comptabilitat i trámites de constitució

http://www.aeat.es
 Web de la Agencia Tributaria: información fiscal. Modelos y formularios, programas de ayuda.

http://www.icac.mineco.es
Web de l'Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes: informació sobre normativa comptable.

http://www.rmc.es
Registeo Mercantil Central.

http://www.oepm.es
Oficina Espanyola de Patents i Marques: información i normativa sobre propietat industrial. Localitzador de marques.

http://www.eloan.es/eloan/jsp/105_calculadoras.jsp?uv=5
Calculadora financera per a estimacions en operacions de préstec (quotes, tipus d'interés, terminis...)

http://www.gabilos.com
Web amb informació i exemples de desenvolupament del Pla General de Comptabilitat

Webs administratives

http://www.administracion.es
Portal genéric d'accés per part del ciutadà a l'Administració General de l'Estat.

http://www.igsap.map.es/cia.htm
Directori temàtic de Serveis Públics del Ministeri d'Administracions Públiques. Informació sobre la creació d'empreses i el seu finançament.

http://www.ipyme.org
Web de la Direcció General de Política de la PIME: informació sobre creació d'empreses, contratació, finançament, fiscalitat, cooperació empresarial...

http://europa.eu.int/business/es
Finestreta única empresarial per Internet. Informació sobre el desenvolupament de l'activitat empresarial al mercat interior europeo.

http://www.mcx.es
Web de la Secretaria d'Estat de Comerç i Turisme. Informació sobre el sector de comerç detallista

Plans d'empresa

http://www.cea.es/portalcea/pymes/creacion_empresa/consejos_pe.aspx
http://www.emprendedorxxi.es/index.php?mmod=staticContent&IDf=157&preview_mode=1
http://www.gipe.ua.es/w3ace/planempresa/planempresa.htm
http://www.crearempresas.com/
http://www.crear-empresas.com/
http://www.navactiva.com
http://www.promoredex.com/index.php?id=708
http://www.e-empresarias.net/
http://www.ceei-valencia.com
http://neex.org/formaneex/planreducido/index.php
http://www.camaramadrid.es
http://www.microsoft.com/business/smb/es-mx/default.mspx
http://www.ciberconta.unizar.es/LECCION/plandenegocios/inicio.htm
http://www.bidasoa-activa.com

http://gananci.com

T'interessa

Portal Info Coronavirus GVA

COVID-19. Informació d'interés

Retailcheck

Ajudes

Canal YouTube Afic

Exposició pública i consultes del PATSECOVA

Festius hàbils per a la pràctica comercial

Anàlisi i Autodiagnòstics

Actuacions de la xarxa

Activitats i esdeveniments de la xarxa

  • ©2020 Generalitat Valenciana.
  • Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball
  • El portal del comerç sostenible