Imatges comercials

A continuació es presenta una galeria d'imatges relacionades amb l'activitat comercial i les actuacions en aquest àmbit de l'Agència per al desenvolupament de la Innovació Comercial.

Eje Comercial Av. Camí Real

Eje comercial Av. Rambleta

Feria estoc

Feria estoc

Animación infantil feria estoc

Productos del mercado

productos del mercado

Mercado Municipal